【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98]
文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。

IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranou
Half Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection
3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器

Nedávno jsem vyrobil další IGBT polomůstek. Přešel jsem na vyhlazené napájení (12x 470uF 200V po dvojicích v sérii).Při zapnuní je usměrňovaací můstek hodně namáhán,a proto je v sérii zapojen odpor asi 3R3 - 6R8 5-10W, který je krátce po zapnutí překlenut pomocí relé (relé se napájí z pomocného zdroje 14,5V). Jako oddělovací kapacitu jsem použit 6x 2,2uF 250Vdc připojené k prostřednímu pólu kapacitního děličevytvořeného elektrolyty. Jako antiparalelní diody jsem použil DSEI60-06A (60A 600V 35ns).Diody společně s IGBT jsem dal na chladič 8x8cm s žebrováním, ke ktrerému je připevněn větrák z PC zdroje. izolační podložky igbt jsou silikonové, mají nižší tepelný odpor než slídové. Jako pomocný napájecí zdroj jsem použil impulzní zdroj (jednočinný blokující měnič) napájený z hlavních elektrolytů.
I recently made ​​another IGBT Half Bridge. I went on smooth power (12x 470uF 200V pairs in series). When half bridge is very stressed, and it is involved in a series  resistance of about 3R3 - 6R8 5-10W, which is shortly after turning bypassed using a relay (relay is powered from an auxiliary source of 14.5 V). As the separation capacity, I used 6 x 2,2 uF 250Vdc connected to medium pole capacitive divider created electrolytes. As an antiparallel diodes I used DSEI60-06A (60A 600V 35ns). Diodes with IGBT I put on 8x8cm cooler with fins attached to ktrerému the fan from a PC source. insulating pads are IGBT silicon, have lower thermal resistance than mica. As an auxiliary power supply I used a pulsed source (single-acting drive blocking) supplied the major electrolytes.
我近来制作了另一个IGBT半桥驱动器。添加滤波器(12x470uf 6并2串)并串联电阻(3.3R-6.8R)可以减少整流桥的压力。整流滤波电路中含有一个由继电器控制的分流电路(继电器由14.5v辅助电源控制)。电源电路中也含有一个电容分压电路(6个2.2uf电容并联)。IGBT保护二极管使用DSEI60-06A (60A 600V 35ns),我给二极管安装了8cmx8cm散热片和电脑风扇,IGBT管和散热片之间垫了硅导热垫,效果比云母导热垫好。

K výstupu jsem připojil sériovou kombinaci kapacity 10n a odporu 3R3 10W. Ty slouží jako tlumící článek, kterýchrání zdroj před špičkami z indukční zátěže. Kondenzátor je sestaven ze čtyř kvůli velkému namáhání a spolehlivosti.přidal jsem také ručkové přístroje pro měření činného a zdánlivého výkonu. Dalším vylepšením je připojeníproudové ochrany, která zdroj vypne při překročení výstupního výkonu asi 4500VA. Zdroj lze opět uvést do chodujen vypnutím a opětovným zapnutím. Ke snímání proudu je použit proudový transformátor 1 : 100. je tvořenferitovým kroužkem (vnitřní průměr asi 14mm, vnější 22mm, výška 7mm, není kritické). proud ze sekundární cívkyse usměrňuje můstkem z rychlých diod (nesmí to být monolitický můstek - ten je určen pro 50 - 60 Hz!). měří se úbytek napětí na odporu 10R 4W. Pokud napětí přesáhne 6,2V (určeno ZD 6,2V, odpovídá okamžitému výstupnímu proudu 60A = střednímu proudu 30A = zdánlivému výkonu 4500VA), výstup obvodu 555 se překlopí do logické0. Obvod IR2153 se při poklesu napětí na 3. vývodu pod 1,8V přepne do pohotovostního režimu, kdy oba výstupy mají nulové napětí. Pracovní frekvence zdroje se dá nastavit potenciometrem v rozmezí asi 20 - 200kHz.
The output I connected the serial combination of capacity and resistance 10n 3R3 10W.
They serve as a damping article which protects against power spikes from inductive loads.
The condenser is composed of four due to the large strain and reliability. I also added ručkové devices for measurement of active and apparent power. Another improvement is to connect current protection, which disables the power exceeded the power output of about 4500VA.
Source can again be put into operation only off and on again. The current sensing is used for current transformer 1 in 100 consists of ferrite ring (inner diameter of about 14mm, outer 22mm, height 7mm, not critical). currentfrom the secondary coil directs the bridge of the fast diodes (it isnot a monolithic bridge - it is designed for 50 - 60 Hz!).
measured voltage drop across the resistor 10R 4W. Ifthe voltage exceeds 6.2 V (determined by ZD 6.2 V corresponds to theimmediate output current = 60A = 30A mainstream 4500VA apparent power),output circuit 555 is tilted to the logical 0 Circuit IR2153 is a voltage drop to 3 pin below 1.8 V standby mode, when both outputs have zero tension.
Operating frequency resources can be set by potentiometer in the range of about 20 - 200kHz.

今天先翻这么多,未完待续
+100  科创币    black   2011-06-23   谢谢楼主对高压电源方面资料的翻译
来自:高压与强磁 / 高电压技术
 
1
2011-6-21 21:35:11
1楼
没图吗???
折叠评论
加载评论中,请稍候...
折叠评论
2011-6-22 15:52:34
我爱胆机妙音(作者)
2楼
额,居然超过编辑限制。。。。。。。。。。。
继续

半桥输出端接有一系列阻尼电容和阻尼电阻(10n 3R3 10W),可吸收由感性负载而带来的尖峰,我也加入了测量功率的电路。另一项重大改进是加入了过流保护电路,当输出功率超过4500VA时自动切断电源,只有关掉再打开才能继续工作。使用电流互感器检测输出电流,电流互感器初级1匝,次级100匝绕在铁氧体磁环上(内径14 外径22 高度7)。被测电流经整流桥整流后,通过测量10R电阻两端压降,如果压降超过6.2v, 即半桥输出60A,4500VA,则555输出“0”,IR2153第3脚电压跌至1.8v,电路进入待命状态。频率可由电位器在20-200kHz之间调节。

Zdroj se hodí na nespočet různých aplikací. Vhodný je třeba pro účinnou transformaci jakýchkoliv napětí pomocí feritového trafa, napájení indukčního ohřevu či buzení tranzistorového teslova transformátoru - SSTC.
Source is suitable for numerous different applications. Suitable to be effective for transformation of any tensions with ferrite transformers, induction heating or power generating transistor Tesla coil - SSTC.
本电路有多种用途:高效逆变器(通过磁芯),感应加热,驱动特斯拉线圈等

全文完
折叠评论
加载评论中,请稍候...
折叠评论
我爱胆机妙音(作者)
3楼
这功率。。。。。。。带个大中型SGTC绰绰有余
太猛了
复件 igbt_3.gif
折叠评论
加载评论中,请稍候...
折叠评论
2011-06-23 16:31:27
2011-6-23 16:31:27
4楼
楼主不错哦
能找得到那个捷克人的网站
这个电路我试过 输出波形不太好看 上升沿时间很长
坏了七八个IR2153
不过确实简单
这是下面他的一个系列

“ IGBT - zdroje s vysokým výkonem:
Spínaný zdroj 4kV ac 2000W s IGBT polomůstkem
Spínaný zdroj 40kV ac 1500W s IGBT polomůstkem se dvěma TV vn trafy
IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranou
Výkonný impulzní zdroj VN s IGBT a výkonem 2500VA pro klasický TC
"[s:9]olomůstek" bez plovoucího buzení s BUP213
折叠评论
加载评论中,请稍候...
折叠评论
我爱胆机妙音(作者)
5楼
嗯,那网站里关于x射线的文章不错
苦于没时间,翻译很费时间和脑子。
折叠评论
加载评论中,请稍候...
折叠评论

想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册

我爱胆机妙音
笔友
文章
18
回复
79
学术分
0
2010/09/22注册,3 年前活动
暂无简介
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D

仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。

插入资源
全部
图片
视频
音频
附件
全部
未使用
已使用
正在上传
空空如也~
上传中..{{f.progress}}%
处理中..
上传失败,点击重试
{{f.name}}
空空如也~
(视频){{r.oname}}
{{selectedResourcesId.indexOf(r.rid) + 1}}
处理中..
处理失败
插入表情
我的表情
共享表情
Emoji
上传
注意事项
最大尺寸100px,超过会被压缩。为保证效果,建议上传前自行处理。
建议上传自己DIY的表情,严禁上传侵权内容。
点击重试等待上传{{s.progress}}%处理中...已上传
空空如也~
草稿箱
加载中...
此处只插入正文,如果要使用草稿中的其余内容,请点击继续创作。
{{fromNow(d.toc)}}
{{getDraftInfo(d)}}
标题:{{d.t}}
内容:{{d.c}}
继续创作
删除插入插入
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description || "暂无简介"}}
ID: {{user.uid}}
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
请选择违规类型:
{{reason.description}}
支持的图片格式:jpg, jpeg, png